Pod Poncjuszem Piłatem

Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii, a tym samym wiemy o nim tak niewiele. Poncjusz Piłat to dla jednych życiowy oportunista dla innych ofiara własnych słabości. „A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz.  Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat:…