Zdążyć nim stopnieje

Francuski naukowiec w ciągu najbliższych miesięcy chce rozwiązać problem suszy na świecie. W jaki sposób? Zaholuje do Afryki wielką górę lodową. Choć żyjemy w XXI wieku, blisko miliard ludzi na świecie wciąż nie ma dostępu do czystej wody, a kolejne 2,5 mld do jakiegokolwiek systemu oczyszczania. W świetle tych faktów naukowcy od lat szukają rozwiązań,…

Bieda Afryki wynika z jej bogactwa

Kontynent afrykański posiada ogromne zasoby bogactw mineralnych, które mogłyby być źródłem jego zamożności. Paradoksalnie to właśnie one są bardziej hamulcem niż czynnikiem rozwoju. Surowce eksploatowane na terenie Afryki w wielu przypadkach nie tylko nie przynoszą korzyści, ale generują szereg problemów natury ekonomicznej, politycznej i społecznej. Odkrycie złóż surowców może oznaczać dla kraju nowe problemy, niekonieczne…